VD för UC

Anders tillträdde 2007 som VD med uppdraget att öka bolagets sälj-, kund- och marknadsfokus samtidigt som verksamheten breddas genom produktutveckling och nischade förvärv med förbättrad lönsamhet och tillväxt som följd.

Den långsiktiga visionen var att skapa en ledande nordisk aktör inom kredit- och affärsinformationstjänster.

Efter ett målinriktat och långsiktigt arbete i bolaget med produktutveckling, breddning av säljkanaler, några förvärv och en stark tillväxt med lönsamhet under flera år nåddes detta mål i juli 2018 då sammanslagningen med finska Asiakastieto blev verklighet. Efter förvärv av Proffs verksamhet i Sverige, Norge och Danmark från Eniro Group bildades Enento Group med verksamhet i de fyra nordiska länderna.

Externa länkar