VD för Metria

Efter 4 år i Metrias styrelse fick Anders i April 2020 uppdraget att som Interim VD vända en förlust till vinst samtidigt som bolaget skulle förberedas för en försäljning.

Tillsammans med Metrias ledningsgrupp genomfördes kostnadsbesparingar så att lönsamhet kunde uppnås efter 6 månader. Framtagande av affärsplan och anpassning av affärsmodell, arbetssätt, processer och rutiner samt organisation följde.

Efter påvisad tillväxt och lönsamhet genomfördes tillsammans med ägaren, Näringsdepartementet, en försäljningsprocess som slutade i att Sikri Group i April 2022 förvärvade Metria.

Externa länkar