VD för Metria

Efter 4 år i Metrias styrelse fick Anders i April 2020 uppdraget att som Interim VD vända en förlust till vinst samtidigt som bolaget skulle förberedas för en försäljning. Tillsammans med Metrias ledningsgrupp genomfördes kostnadsbesparingar så att lönsamhet kunde uppnås efter 6 månader. Framtagande av affärsplan och anpassning av affärsmodell, arbetssätt, processer och rutiner samt […]

VD för UC

Anders tillträdde 2007 som VD med uppdraget att öka bolagets sälj-, kund- och marknadsfokus samtidigt som verksamheten breddas genom produktutveckling och nischade förvärv med förbättrad lönsamhet och tillväxt som följd. Den långsiktiga visionen var att skapa en ledande nordisk aktör inom kredit- och affärsinformationstjänster. Efter ett målinriktat och långsiktigt arbete i bolaget med produktutveckling, breddning […]

allabolag

Allabolag.se förvärvades av UC från Retriever i januari 2011. Anders har sedan som styrelseordförande, styrelseledamot och VD varit drivande i utvecklingen av allabolag.se. Genom att tillföra mer information, paketerade tjänster och försäljning har såväl trafiken på siten som omsättning och lönsamhet utvecklats mycket starkt sedan januari 2011.