Strategi

Stöd i strategiska processer

Anders erfarenhet innebär en tillgång som stöd eller bollplank i strategiprocesser alternativt i roller som projektledare eller interim chef med fokus på strategisk utveckling.

Relevant erfarenhet

Strategisk rådgivare till ägare och styrelse för bolag i Informationsbranschen
Jan 2023 - Feb 2023
Strategiskt rådgivare till ägare, styrelse och VD i Informationsbranschen
Nov 2022 - Maj 2023
Strategisk rådgivare som industriexport till bolag i Informationsbranschen
Aug - Nov 2022
Strategiskt bollplank till ledningen för bolag i Informationsbranschen
Aug - Sep 2021
Strategisk rådgivare till styrelse och VD, SpectrumOne AB
Feb 2021 - April 2021
Organisationsutredning till VD inom Finanssektorn
Mar - Maj 2020
Strategisk rådgivare till VD för Säljbolag
Mar 2020 - Pågående
Organisationsutredning till VD för Fintechbolag
Mar - Maj 2020
Strategisk rådgivare till ägare, styrelse, VD för Fintechbolag
Feb 2020 - Maj 2021
Strategisk rådgivare som industriexpert i Informationsbranschen
Feb 2020 - pågående