Mergers and Acquisitions

Due Diligence och verksamhets­integration

Anders kan tillföra erfarenhet inom förvärvsprocesser i en Due Diligence fas samt i fasen när den nya verksamheten ska integreras med den befintliga verksamheten. Om en verksamhet ska avyttras kan Anders med sin erfarenhet bidra med paketering och beskrivning av verksamheten så att största möjliga värdering uppnås.

Relevant erfarenhet

VD för Metria AB
Apr 2020 - Aug 2022
Styrelseordförande UC Bostadsvärdering AB
Maj 2016 - Apr 2018
VD för UC allabolag AB
Jan - Aug 2011 och Sep 2017 - April 2018
VD för UC AB
Sep 2007 - Jan 2020
VD för Steria AB
Feb 2004 - Nov 2006