Mentorskap

Bollplank till t.ex. VD, styrelseordförande eller linjechef

Anders Hugosson Konsult erbjuder skräddarsydda mentorskapsstjänster för dig som företagsledare i roller som VD, styrelseordförande eller linjechef. Med sin långa och breda erfarenhet som framgångsrik VD, chef och styrelseledamot på en mängd olika företag som ex. Metria, UC och Allabolag, har Anders en unik förståelse för de utmaningar och möjligheter som företagsledare ställs inför.

Genom att erbjuda personligt anpassat mentorskap och expertrådgivning kan Anders hjälpa företagsledare att nå sina mål genom att öka verksamhetens tillväxt, effektivitet och lönsamhet. Han kan erbjuda en unik insikt och förståelse för olika branscher och dess utmaningar, samt en mängd verktyg och tekniker för att hantera de frågor och svåra situationer som företagsledare möter.

Anders kunskap kommer mycket väl till användning för personer som är nya i sin ledningsroll eller personer som agerat som ledare en längre tid men inte längre känner att de utvecklas lika snabbt som de skulle önska.

Företagsledare som söker råd och stöd för att ta sina företag till nästa nivå och utveckla verksamheten på ett snabbare sätt, bör absolut överväga mentorskapstjänster från Anders Hugosson Konsult. Med Anders som mentor kan företagsledare känna sig trygga och säkra i sitt ledarskap och strategiska beslutsfattande.

Relevant erfarenhet

Strategiskt bollplank till ägare, VD i IT-branschen
Jan 2023 - Dec 2023
Strategiskt rådgivare till ägare, styrelse och VD i Informationsbranschen
Nov 2022 - Maj 2023
Strategiskt bollplank till VD
Sep 2020 - Jan 2021
Strategisk rådgivare till VD för Säljbolag
Mar 2020 - Pågående
Strategiskt bollplank till VD i Fintechbolag
Mar 2020 - Apr 2021
Strategisk rådgivare till ägare, styrelse, VD för Fintechbolag
Feb 2020 - Maj 2021
Mentorskap, IFL Executive program
Jan 2012 - Dec 2016
Mentorskap, IFL Mentorprogram för entreprenörer
jan 2011 - dec 2011