Försäljning

Stöd till försäljnings­chefer eller marknads­chefer

Anders breda erfarenhet inom försäljning inom såväl key account management, telefonförsäljning och e-handel innebär att roller som stöd eller bollplank till försäljningschefer eller marknadschefer alternativt uppdrag som interims försäljningschef är mycket passande.

Relevant erfarenhet

Ansvarig för affärsförhandling för företag i Informationsbranschen
Feb - Sep 2020
Regionchef Capgemini Mälardalen
Aug 1996 - Dec 2000
Säljchef Capgemini Sundsvall
Jan 1994 - Aug 1996
Konsultchef Capgemini Sundsvall
April 1992 - Dec 1993
Key Account Manager, Capgemini
Jan 1991 - Aug 1996