Tjänster

Konsulttjänster inom ledning och företags­utveckling

Ta del av Anders erfarenhet och kompetens

I sina många lednings- och styrelseroller har Anders Hugosson mött de flesta av de utmaningar som bolag ställs inför. Genom att bedriva konsult­verksamhet vill han dela med sig av sina värdefulla erfarenheter till andra. Istället för att återuppfinna hjulet eller leta er fram i mörkret, kan ni anlita Anders för att hjälpa ert bolag hitta rätt redan från början.

Strategi
Stöd i strategiska processer
Affärsutveckling
Stöd i affärsutvecklings processer
Mentorskap
Bollplank till t.ex. VD, styrelseordförande eller linjechef
Styrelseuppdrag
Affärsutveckling, digitalisering, försäljning, IT och förändringsledning
Ledning
Gedigen erfarenhet som VD, ledare och chef
IT
CIO, IT-chef, Linjechef eller Projektledare
Försäljning
Stöd till försäljnings­chefer eller marknads­chefer
Mergers and Acquisitions
Due Diligence och verksamhets­integration